Naši sponzoři

Číslo finančního účtu Spolku Tři habry - 233984602/0300

Spolek Tři habry jako dobrovolnická organizace se stará o poutní místo s kapličkou sv. Antonína Paduánského a pramen studánky v lokalitě obce Vysoký Újezd. Naše činnost je obvykle je financována z dobrovolných darů od firem a soukromých osob. Pomoci můžete i Vy. Třeba osobní účastí na některé z brigád. Termíny budeme zveřejňovat v Aktualitách. Nebo můžete pomoct i tím, že si od studánky odnesete své odpadky. Když použijete připravené dřevo, tak jej sami nahradíte jiným. Jindy třeba vyměníte květiny ve váze v kapličce. Nebo podpořte naši činnost zasláním finančních prostředků na účet spolku. 

Za Vaše finanční příspěvky děkujeme.

První finanční příspěvky v roce 2023 jsou od paní Pavlíčkové Lucie, která na náš účet zaslala 1 000,-Kč  s poděkováním za krásné prostředí a paní  Vlasákové Michaely, která zaslala 500,-Kč na činnost  spolku.

"Hodně zdaru ve Vašem konání" nám přeje Losová Ivana a v únoru 2023 nám zaslala finanční příspěvek ve výši 500,- Kč. Děkujeme.

Za měsíc březen přispěla Míša Vlasáková finanční částkou 1 000,- na činnost spolku. Děkujeme.

Za měsíc červen přispěla Maruška Štorková částkou 3 000,- Kč. Za finanční příspěvek děkujeme.

V červenci přispěla na údržbu poutního místa paní Winterová částkou 750,- Kč a paní Pěkná na účet Spolku 3 H přispěla částkou 2 000,- Kč. Děkujeme.

V druhém prázdninovém měsíci jsme obdrželi finanční částku 700,- od Jitky Wágnerové, za který děkujeme.