Akce

15. 6. 2024 - 15. Antonínská pouť  u Tří habrů 

V sobotu 15. 06. 2024 jsme se sešli u kapličky na Antonínské pouti. Krátkou bohoslužbu odsloužil pan František Norbert Vehovský. Kapela Berounská šestka zahrála při zahájení mše slavnostní introitus. Bohoslužbu provázel zpěv sólistů chrámového sboru pod vedením Ing. Kristýny Šedinové. Slavnostní slovo pak přednesl předseda Spolku Tři habry pan Josef Vlasák. Po zbytek odpoledne hrála k poslechu, tanci i potěšení Berounská šestka Vládi Mužíka. Lesní bufet nabídl studené pivko, limonádu, výbornou grilovanou krkovici, kuřecí steak a dva druhy grilovaných klobás. Bufet s úsměvem obsluhovali Dana a Pavel Jungmanovic a Iveta s Bobem Turečkovic.

Krásná akce, počasí nám přálo, pohodové posezení i příjemné sousedské popovídání či vzpomínání. Kdo letos chyběl, může zavítat na pouť příští rok. Sledujte web či fb Spolku 3H, kde budou zveřejněny další akce – podzimní brigády a 30. 12. 2024 Poslední lesní schůze. Samozřejmě si také můžete udělat výlet jen tak – kaplička, čerstvá pramenitá voda a zastřešené posezení vítají všechny lidi dobré vůle, kteří rádi tráví čas v přírodě.

Děkujeme pivovaru Bernard za poskytnutí piva, Robertovi Ambrožovi za přípravu a dovoz zásob pro lesní bufet. Slávovi Kapínusovi za půjčení stanu. Rovněž děkujeme panu Miloslavovi Kratochvílovi st., rodině Vlasákovic, a Květovi Pánkovi za přípravu místa. Milanovi Hesovi patří dík za zapůjčení dodávky a Obci Vysoký Újezd děkujeme za zapůjčení pivních setů. Poděkování rovněž patří dobrovolníkům Spolku Tři habry, kteří se starají o toto magické místo během celého roku.

Celkem se podařilo na naši další činnost získat od příchozích 2 900,- Kč. K tomu jsme přidali zisk z lesního bufetu 5 265,- Kč.

Děkujeme všem a těšíme se na další setkání.


7. 4. 2024 - "Odemykání studánky" U TH

Letos se výjimečně konalo tradiční Odemykání studánky u kapličky sv. Antonína Paduánského U Tří habrů až v dubnu. Počasí nám přálo a postupně se nás tam sešlo a vystřídalo asi na 50 lidiček. Přivítal nás předseda Spolku Josef Vlasák. U studánky se nesla příjemná pohoda, opekli jsme si buřty, děti topinky a na kytary zahráli a zazpívali duo Jana a Jára z Loděnic. Studánku letos otevřeli manželé Lucka a Luděk Fridríškovi. Smutné je, že z Újezdu přišlo minimum lidí.

Do naší spolkové přenosné lesní pokladničky přítomní přispěli částkou 703,- Kč na další zvelebování poutního místa U Tří habrů. Velmi děkujeme.

Fotogalerii najdete na FB skupině Spolku 3H a na https:https://zivotvbacalakove.rajce.idnes.cz/

Další akcí Spolku je 16. Antonínská pouť, která se bude konat 15. 6. 2024.

Těšíme se na Vás.

Za Spolek Tří habrů přejeme všem krásné dny.


Poslední Lesní schůze - 30. 12. 2023

 V sobotu, předposlední den v roce, jsme se sešli na každoroční Poslední lesní schůzi. Na ohništi jsme si opekli buřty, klobásky, brambory zabalené v alobalu a také trdelník, který pro návštěvníky připravila paní Pavla Kirschnerová. Předseda Spolku, pan Josef Vlasák, si poté vzal slovo a seznámil nás s tím, co vše se během roku 2023 událo. Mimo tradičních akcí (Odemykání studánky, Antonínská pouť, brigád) se díky finanční dotaci obce Vysoký Újezd a také z Vašich darů, podařilo upravit svod vody a vybudovat nové jezírko. Zhotovitelem těchto prací byl pan Vitalij Pojdyn. V létě příznivci Spolku 3H ve svém volném čase vyrobili a instalovali lavičky podél cesty ke studánce. Náklady na materiál pokryla dotace poskytnutá obcí Vysoký Újezd. Během z jedné brigád dobrovolníci nainstalovali nové zábradlí u altánku. Dovolte nám poděkovat Vám za vaši přízeň v roce 2023 a těšíme se na vás v roce 2024.

Spolek Tři Habry

14. Antonínská pouť, která se konala v sobotu 17. 06. 2023 u studánky. 

V sobotu 17. 06. 2023 jsme se sešli u kapličky na další Antonínské pouti. Krátkou bohoslužbu odsloužil p. František Norbert Vehovský. Následovaly ho se svým kytarovým koncertem sólisté národní opery. Slavnostní slovo pak přednesl předseda Spolku Tři habry Josef Vlasák. A pak se mikrofonu ujala Berounská šestka Vládi Mužíka. Návštěvníci mohli ochutnat perníčky od pí Jeřábkové z Nučic a ozdobit se korálky od děvčat z dílničky PANDA. Lesní bufet nabídl studené pivko a výbornou grilovanou krkovici nebo kuřecí steak. Děkujeme pivovaru Bernard za poskytnutí piva, Robertovi Ambrožovi za přípravu a dovoz zásob pro lesní bufet. Dále za pomoc s přípravou a zajištěním obsluhy Bobovi a Ivetě Turečkovi, Pavlu Jungmanovi, Kamile a Michalovi Vršovských. Slávovi Kapínusovi za půjčení stanu. Rovněž děkujeme rodině Kratochvílovic, Vlasákovic, a Květovi Pánkovi za přípravu místa. Celkem se podařilo na naši další činnost získat od příchozích 2 093,- Kč. K tomu jsme přidali z lesního bufetu 2 690,- Kč. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Fotogalerii najdete na FB skupině Spolku 3H a na https://zivotvbacalakove.rajce.idnes.cz 


25. 3. 2023 v 14, 00 hod. - "Odemykání studánky" u kapličky sv. Antonína U Tří habrů. 

25. března 2023 se konalo tradiční Odemykání studánky u kapličky sv. Antonína Paduánského U Tří habrů. Celkem se nás tam sešlo a vystřídalo asi 70. Přivítal nás předseda Spolku Josef Vlasák. Seznámil nás s tím, jaké práce proběhly a co nás v nejbližší době čeká. Od obce Vysoký Újezd získal Spolek dotaci 50 000,- Kč na opravu prameniště a jezírka. Práce začnou v dubnu, aby na pouť sv. Antonína bylo vše hotové.

Studánku letos otevřela starostka obce Mgr. Jana Broučková se svým manželem Michalem.

Do naší spolkové přenosné lesní pokladničky přítomní přispěli částkou 1 300,- Kč na další zvelebování poutního místa U Tří habrů. Velmi děkujeme.

Fotogalerii najdete na FB skupině Spolku 3H a na https://zivotvbacalakove.rajce.idnes.cz

O vodu z naší studánky je stále velký zájem, bez ohledu na ceremonie. Přijďte ochutnat!


MASOPUST - čas bujarého veselí, obžerství a jiných hříchů. V naší obci byl tento svátek obnoven po několika desetiletích, obnovení se ujaly tehdejší činné spolky v obci, ČSŽ a ČSČK v roce 1978. Od té doby jsme ho s větším či menším úspěchem každoročně slavili. Letošní ročník už byl v pořadí 45. Fotoreportáž z letošního Masopustu najdete zde.Dnes na Poslední lesní schůzi jsme si společně připomněli, co se v roce 130. výročí postavení kapličky na poutním místě U Tří habrů událo. Mimo tradičních akcí (Odemykání studánky, Antonínská pouť) jsme změnili z důvodu úpravy zákona právní status občanského sdružení nově na Spolek Tři habry. Zřídili jsme nový facebookový profil a v nejbližší době...