Aktuality

Zde budete chodit informace o naší činnosti, termíny pravidelných setkání i zajímavé odkazy. Budeme sdílet pozvánky na brigády, kalendář akcí, a další informace.


Do konce roku 2023 zbývají necelé dva měsíce. Do té doby určitě proběhne brigáda na úpravu 3H a 30. prosince se můžete těšit na již tradiční Poslední lesní schůzi ;).


Spolek Tři habry předložil v říjnu 2023 ke kontrole kvality vody vzorek ze studánky U Tří habrů. Jak vidíte v protokolu, který jsme obdrželi, voda v naší studánce vyhovuje ve všech sledovaných parametrech. Zároveň bychom chtěli požádat všechny návštěvníky, primárně ratolesti, aby nevhazovali do jezírka kameny, listí, trávu, ani do něj nevstupovali. Mohlo by dojít k poškození podloží.

Děkujeme.

Opravené jezírko
Opravené jezírko

Co nás čeká v roce 2023? 

Jak jsme vás už průběžně v týdnu po Velikonocích informovali, podařilo se vyhrabat a přesunout potřebnou zeminu a navézt štěrk. Do něj pak byly uloženy kameny kolem kapličky a opraveny schody od pramene k sezení. Voda byla svedena do kamenného jezírka s přepadem. Práce budou dále pokračovat s dobrovolníky. Pokud se chcete připojit, můžete podpořit naši práci účastí na některé z brigád. Termíny jsou sdíleny zde ve skupině nebo na webu www.trihabry.cz.

Především to bude oprava prameniště a úprava další části pochozí plochy kolem poutního místa. Z vašich darů se nám podařilo získat část materiálu. Zatím čeká na své využití složený nedaleko kapličky. Svod vody je v havarijním stavu a nelze čekat na nastřádání potřebných finančních prostředků. Aktuálně probíhá zpracování cenových nabídek na prováděcí práce. Nicméně věříme, že nám vyjde vstříc i majitel stavby a pozemku, kde se celé místo nachází, Obec Vysoký Újezd, kterou jsme požádali v této věci o finanční podporu.