Aktuality

Zde budete nacházet informace o naší činnosti, termíny pravidelných setkání i zajímavé odkazy. Budeme sdílet pozvánky na brigády, kalendář akcí, a další informace.


Respektujte prosím výstrahu HZS a používejte selský rozum. Rozdělávání ohně v lese při nadměrném suchu může způsobit požár a zničit krásné místo. Děkujeme.

https://www.hzscr.cz/clanek/vystraha-pred-nebezpecim-vzniku-pozaru.aspx?fbclid=IwAR1c3l2Zg2ypE6nGK8y1cxl7YEd5J7lsfrqDmeHKE_Uof4iUu-FKt7ODIMw


Zároveň bychom chtěli požádat všechny návštěvníky, primárně ratolesti, aby nevhazovali do jezírka kameny, listí, trávu, ani do něj nevstupovali. Mohlo by dojít k poškození podloží.

Děkujeme.

Opravené jezírko
Opravené jezírko

Co nás čeká v roce 2023? 

Jak jsme vás už průběžně v týdnu po Velikonocích informovali, podařilo se vyhrabat a přesunout potřebnou zeminu a navézt štěrk. Do něj pak byly uloženy kameny kolem kapličky a opraveny schody od pramene k sezení. Voda byla svedena do kamenného jezírka s přepadem. Práce budou dále pokračovat s dobrovolníky. Pokud se chcete připojit, můžete podpořit naši práci účastí na některé z brigád. Termíny jsou sdíleny zde ve skupině nebo na webu www.trihabry.cz.

Především to bude oprava prameniště a úprava další části pochozí plochy kolem poutního místa. Z vašich darů se nám podařilo získat část materiálu. Zatím čeká na své využití složený nedaleko kapličky. Svod vody je v havarijním stavu a nelze čekat na nastřádání potřebných finančních prostředků. Aktuálně probíhá zpracování cenových nabídek na prováděcí práce. Nicméně věříme, že nám vyjde vstříc i majitel stavby a pozemku, kde se celé místo nachází, Obec Vysoký Újezd, kterou jsme požádali v této věci o finanční podporu.