Aktuality

Zde budete nacházet informace o naší činnosti, termíny pravidelných setkání i zajímavé odkazy. Budeme sdílet pozvánky na brigády, kalendář akcí, a další informace.

27. 5. 2023 od 9,00 hod. - Přijďte pomoci s další úpravou poutního místa U Tří Habrů! 

S sebou dobrou náladu a hodit se bude zahradní náčiní.

Úprava kolem vybudovaného jezírka, sekání trávy, čištění strouhy, úklid zbylého kamene, 

příprava dřeva na červnovou Antonínskou pouť. 


Zároveň bychom chtěli požádat všechny návštěvníky, primárně ratolesti, aby nevhazovali do jezírka kameny, listí, trávu, ani do něj nevstupovali. Mohlo by dojít k poškození podloží.

Děkujeme.

Opravené jezírko
Opravené jezírko

Co nás čeká v roce 2023? 

Jak jsme vás už průběžně v týdnu po Velikonocích informovali, podařilo se vyhrabat a přesunout potřebnou zeminu a navézt štěrk. Do něj pak byly uloženy kameny kolem kapličky a opraveny schody od pramene k sezení. Voda byla svedena do kamenného jezírka s přepadem. Práce budou dále pokračovat s dobrovolníky. Pokud se chcete připojit, můžete podpořit naši práci účastí na některé z brigád. Termíny jsou sdíleny zde ve skupině nebo na webu www.trihabry.cz.

Především to bude oprava prameniště a úprava další části pochozí plochy kolem poutního místa. Z vašich darů se nám podařilo získat část materiálu. Zatím čeká na své využití složený nedaleko kapličky. Svod vody je v havarijním stavu a nelze čekat na nastřádání potřebných finančních prostředků. Aktuálně probíhá zpracování cenových nabídek na prováděcí práce. Nicméně věříme, že nám vyjde vstříc i majitel stavby a pozemku, kde se celé místo nachází, Obec Vysoký Újezd, kterou jsme požádali v této věci o finanční podporu.