Aktuality

Zde najdete informace o naší činnosti, termíny pravidelných setkání i zajímavé odkazy. Budeme sdílet pozvánky na brigády, kalendář akcí, a další informace.

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

Více v odkazu https://www.hzscr.cz/clanek/vystraha-pred-nebezpecim-vzniku-pozaru-vystraha-pred-nebezpecim-vzniku-pozaru.aspx 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2023

Rok 2023 byl ve znamení oprav a dokončování započaté práce. Krátce po Novém roce se plně ukázal havarijní stav svodu vody u studánky. Požádali jsme o finanční podporu Obec Vysoký Újezd, která nám vyhověla. Z rozpočtu jsme obdrželi dotaci ve výši 50.000 Kč na obnovu a úpravu poutního místa. Práce se ujal místní podnikatel Vitalij Pojdyn na počátku dubna. Za pečlivého dohledu předsedy a místopředsedy Spolku se podařilo vybudovat pěkné jezírko a opravit svod. Navíc přibyly kamenné schody a kamenem se také zpevnil prostor před kapličkou. O červnové pouti se mohli návštěvníci už procházet po novém. Na podzim se členové spolku pustili do vybudování laviček podél silnice vedoucí ke studánce. Chodce vybízí k odpočinku celkem dvě. Během roku se konaly průběžné brigády spojené s údržbou místa, bylo opraveno zábradlí u sezení a udržovaná zeleň. Nový nátěr má i strážný anděl. Poslední lesní schůze v předposlední den roku s sebou přinesl milé setkání a plánování další práce.

Michaela Vlasáková

Vysoký Újezd


VÁNOČNÍ POZDRAV OD STUDÁNKY

Čas letí jako bláznivý… se zpívá ve známé populární písni. Než jsme se pořádně nadechli, máme za sebou další kalendářní rok. U studánky se mimo běžných akcí podařilo díky finanční dotaci obce Vysoký Újezd opravit svod vody a vybudovat pěkné jezírko. Překvapil nás velmi zájem o vodní hrátky především menších návštěvníků. Zvolené podloží dlouho odolávalo kamenům a klackům. Až nakonec plachta povolila. Bude třeba nádržku opravit. Všímavým zrakům neuniklo nové zábradlí za lavičkou. Stále platí, že je místo hojně navštěvované a voda z pramene U Tří habrů oblíbená. Čerstvé testování z října 2023 její kvalitu znovu potvrdilo. Dovolte mi v závěru roku poděkovat za vaši přízeň a těšíme se na vás při Poslední lesní schůzi. Bude se konat v tradičním termínu 30.12.2023 ve 13:00. Krásné Vánoce a pohodový vstup do nového roku 2024.

Spolek Tři habry

Vánoce, vánoce přicházejí... pečete přátelé? My už něco málo také. S cukrovím přichází naše každoroční výzva

 "Pečeme pro Charitu Beroun". 

 Kdo se k nám letos připojí? Předběžně máme domluveno, že darované sladkosti dovezeme nejpozději do 19. 12. 2023. Zájemci mě prosím kontaktujte, Míša Vlasáková, e-mail mv75@seznam.cz.

https://www.facebook.com/groups/httpswww.trihabry.cz/permalink/761042226039644


Do konce roku 2023 zbývá necelý měsíc. 

 30. prosince se můžete těšit na již tradiční Poslední lesní schůzi ;).


Spolek Tři habry předložil v říjnu 2023 ke kontrole kvality vody vzorek ze studánky U Tří habrů. Jak vidíte v protokolu, který jsme obdrželi, voda v naší studánce vyhovuje ve všech sledovaných parametrech. Zároveň bychom chtěli požádat všechny návštěvníky, primárně ratolesti, aby nevhazovali do jezírka kameny, listí, trávu, ani do něj nevstupovali. Mohlo by dojít k poškození podloží.

Děkujeme.

Opravené jezírko
Opravené jezírko

Co nás čeká v roce 2023? 

Jak jsme vás už průběžně v týdnu po Velikonocích informovali, podařilo se vyhrabat a přesunout potřebnou zeminu a navézt štěrk. Do něj pak byly uloženy kameny kolem kapličky a opraveny schody od pramene k sezení. Voda byla svedena do kamenného jezírka s přepadem. Práce budou dále pokračovat s dobrovolníky. Pokud se chcete připojit, můžete podpořit naši práci účastí na některé z brigád. Termíny jsou sdíleny zde ve skupině nebo na webu www.trihabry.cz.

Především to bude oprava prameniště a úprava další části pochozí plochy kolem poutního místa. Z vašich darů se nám podařilo získat část materiálu. Zatím čeká na své využití složený nedaleko kapličky. Svod vody je v havarijním stavu a nelze čekat na nastřádání potřebných finančních prostředků. Aktuálně probíhá zpracování cenových nabídek na prováděcí práce. Nicméně věříme, že nám vyjde vstříc i majitel stavby a pozemku, kde se celé místo nachází, Obec Vysoký Újezd, kterou jsme požádali v této věci o finanční podporu.