U Tří habrů - u lesní cesty do Loděnice na okraji lesa za ulicí Habrová se nachází přírodní a kulturní památka - studánka a kaplička "U Tří habrů". Kolem roku 1870 napsal spisovatel, rodák z Loděnic, pan František Nečásek povídku o nešťastné lásce, která se odehrává na tomto místě. Povídka byla pojmenována Tři habry. Toto místo je zaznamenáno v historických knihách, v místních kronikách, váže se k němu řada pověstí a bývalo cílem vycházek a poutí generací našich předků.

 V současné době o studánku a kapličku pečuje spolek Tři habry..

Z historie kapličky sv. Antonína U tří habrů

Na přelomu 19. a 20. století byl majitelem zámku a velkostatku ve Vysokém Újezdě Jan František Kreisl, který se vyznačoval bohulibými aktivitami: např. věnoval pozemek pro výstavbu nové školní budovy, zavedl vodovod do zámku - současně nabídl jeho využití ve formě dvou kašen celé obci (dlužno dodat, že obec jeho nabídku nepřijala), a také vystavěl kapličku "U tří habrů", v místě, které dalo jméno našemu občanskému sdružení, od konce roku 2022 Spolku Tři habry.

V místě, kterému se od nepaměti říká "U tří habrů", je studánka, kde pramení voda vynikající chuti, jíž jsou připisovány léčivé až čarovné účinky. Lidé tam chodili po staletí a věřili, že milence, kteří se ze studánky společně napijí, do smrti už nic nerozdělí, což dokládá řada pověstí. V r. 1892 dal J. F. Kreisl nad studánkou postavit malou kapličku a o rok později odtud zavedl již zmíněný vodovod do zámku ve Vysokém Újezdě. Kaplička byla zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému, což byl tehdejší patron milenců, kterého dnes vystřídal sv. Valentýn. (Odtud tedy tolik Toníků a Toniček v generacích našich babiček a dědů.)

Postupem doby se stala kaplička a studánka U tří habrů uctívaným poutním místem, zvláště 13. června při svátku sv. Antonína. Procesí vedl kněz z Tachlovic, do jehož farnosti Vysoký Újezd přísluší. Kapličku omítli, vyzdobili obrazy a květinami. Stoly a lavice na starých fotografiích svědčí o množství poutníků, na přilehlém prostranství se konala ochotnická divadelní představení v přírodním amfiteátru. Poslední v kronice zaznamenaná generální oprava kapličky a úprava okolí byla v r. 1934.

Po druhé světové válce přišel úpadek, zmizely ozdoby i návštěvníci. Přibližně v roce 1966 padl na kapličku starý strom a těžce ji poškodil. Místo, aby kapličku opravili, kdosi její torzo rozebral, aby tak získal stavební materiál pro svůj dům, jak se dochovalo ústním podáním dodnes...

Ale studánka i habry ovšem dalším generacím zůstaly.

Ještě nyní stojí "U tří habrů" ruina domečku z roku 1893, v němž bylo parní čerpadlo pro vodovod do zámku ve Vysokém Újezdě. Poutní místo "U tří habrů" se stalo námětem několika uměleckých děl.